OFERTA EDUKACYJNA 2019/2020

KLASA

DWUJĘZYCZNA

 przedmioty nauczane

w zakresie rozszerzonym

język angielski

WOS

historia

lub geografia

języki obce

język angielski

 

i do wyboru:

 

język niemiecki

lub

język hiszpański

 przedmioty nauczane

w języku obcym

podstawy

przedsiębiorczości

wiedza o kulturze

 

historia

wiedza o społeczeństwie

kultura wybranego obszaru językowego

ponadto:

 • konwersacje w języku angielskim

 • zwiększona liczba godzin języka hiszpańskiego i/lub niemieckiego

 • lekcje tandemowe (z obcokrajowcami)

 • przygotowanie do zdawania certyfikatów

 • obozy językowe

 • warsztaty językowe

 • egzamin maturalny z wybranych przedmiotów w języku angielskim

dodatkowe atuty

 • patronat Uniwersytetu Szczecińskiego

 • konwersacje z native speakerem

 • udział młodzieży w obozach szkoleniowych  EuroWeek

 • wymiany uczniowskie

 • współpraca ze szkołami partnerskimi w Tostedt (Niemcy), Bielli (Włochy), Huelva (Hiszpania)

 • udział uczniów  w międzynarodowych projektach edukacyjnych

 • działalność w Szkolnym Klubie Europejskim

 • współpraca z Polskim Towarzystwem Krajoznawczo – Turystycznym

 • zajęcia w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku

klasa

PSYCHOLOGICZNA

 przedmioty nauczane

w zakresie rozszerzonym

język polski

 

biologia

 

język angielski

 przedmioty uzupełniające

podstawy psychologii

 

psychologia osobowości, emocji i motywacji

 

mediacje

języki obce

język angielski

 

i do wyboru:

 

język niemiecki

lub

język hiszpański

dodatkowe atuty

 • współpraca ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej     w Warszawie, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Gryficach, Domem Pomocy Społecznej w Gryficach 

 • warsztaty psychologiczne

 • comiesięczne spotkania z trenerem

 • treningi interpersonalne

 • działalność w Klubie Wolontariusza

klasa

Prawniczo-medialna

 przedmioty nauczane

w zakresie rozszerzonym

język polski

 

historia

lub 

WOS

język angielski

 przedmioty uzupełniające

zarządzanie czasem

 

komunikacja interpersonalna

 

podstawy psychologii społecznej i sądowej

 

public relations

języki obce

język angielski

 

i do wyboru:

 

język niemiecki

lub

język hiszpański

dodatkowe atuty

 • patronat Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie i Uniwersytetu Szczecińskiego

 • działalność w Klubie Młodych Prawników

 • obserwacja rozpraw sądowych

 • współpraca z kancelariami adwokackimi

 • warsztaty dziennikarskie

 • współpraca z lokalnymi mediami

 • redagowanie powiatowej gazety młodzieżowej LOgin

klasa

matematyczno-biznesowa

 przedmioty nauczane

w zakresie rozszerzonym

matematyka

 

fizyka

lub 

geografia

język angielski

 przedmioty uzupełniające

język angielski

w biznesie

 

matematyka stosowana

języki obce

język angielski

 

i do wyboru:

 

język niemiecki

lub

język hiszpański

dodatkowe atuty

 • współpraca z Politechniką Koszalińską

 • działalność w Szkolnym Kole Naukowym

 • współpraca z lokalnymi bankami

 • warsztaty z lokalnymi przedsiębiorcami

klasa

medyczno - kosmetologiczna

 przedmioty nauczane

w zakresie rozszerzonym

biologia

chemia

język angielski

 przedmioty uzupełniające

podstawy anatomii

i fizjologii człowieka

 

farmakologia

 

marketing usług kosmetologicznych

chemia kosmetyczna

podstawy usług kosmetycznych

(wizaż, stylizacja)

języki obce

język angielski

 

i do wyboru:

 

język niemiecki

lub

język hiszpański

dodatkowe atuty

 • współpraca z Politechniką Koszalińską (zajęcia laboratoryjne), z Ośrodkiem  Edukacji Ekologicznej w Lipiu

 • praca w szkolnym laboratorium chemicznym

 • współpraca ze szpitalem i lokalnymi aptekami

 • patronat Fabryki Kosmetyków KRYOLAN POLAND Sp. z o.o.

 • zajęcia w profesjonalnym laboratorium chemicznym, w gabinetach kosmetycznych, na uczelniach wyższych

 • warsztaty w pracowni kosmetycznej

 • wyjazdy studyjne do SPA

 • Facebook Social Icon
 • Flickr Social Icon
 • YouTube Social Icon
rodo.jpg
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now